İş Başvuru Formu

Lütfen telefon numaranızı başında sıfır olmadan yazınız.
Yakınlık Adı Soyadı Çalıştığı Kurum Görevi
Mezun Olduğunuz Okulun Adı Bölümü Mezuniyet Tarihi
Sıra İşyeri Adı Göreviniz Çalıştığınız Yıllar Ayrılma Nedeniniz
Sıra Bilgi Konusu Bilgi Derecesi
Sıra Dil Bilgi Derecesi
Sıra Eğitimi Veren Kuruluşun Adı Eğitimin Konusu Eğitim Tarihi Eğitim Saati
Sıra Ehliyet Yeterliliği Limanı Liman Sicili Sahip Olunan Sertifika Adedi
Sıra Adı Soyadı Çalıştığı Kurum/Görevi Telefonu

“İşbu İş Başvuru Formu’nuz, ihtiyaç olması halinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Bu form ile bize ilettiğiniz kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz tarafından yasal mevzuata uygun olarak işlenecek olup, hukuki zorunluluklar nedeniyle adli ve resmi makamlara aktarılabilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye KVVK Aydınlatma Metni internet adresinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme - GESTAŞ Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası yazısından ulaşabilirsiniz.“

“GESTAŞ A.Ş.'YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

gdu.com.tr'ye yapmış olduğum iş başvurum esnasında alınana 6698 KVKK Kapsamında yer alan kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimi yukarıda belirtilen ve Gestaş İnternet sitesindeki Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası kapsamında alınmasına, işlenmesine, aktarılmasında, yurt dışına aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve 2 yıl müddetle muhafaza edilmesine özgür irademle açık olarak muvafakat ettiğimi, okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.“

Gestaş Deniz Ulaşım tarafından, tarafıma Ticari Elektronik İleti gönderilmesine izin veriyorum.